Гаранция на производителя BESTWAY®

Bestway предлага на своите клиенти следпродажбено обслужване съгласно Директива 1999/44/ЕО и националното законодателство.

Категориите, които обхваща обслужването на клиенти, са: надземни басейни, спа басейни, професионални лодки, филтърни помпи, пясъчни филтри и електрически артикули.

За да получите информация за наши продукти или за да подадете гаранционна рекламация, моля, посетете https://www.bestwaycorp.bg/support/indexи попълнете необходимите данни. Можете също така да се свържете с местния Център за обслужване на клиенти https://www.bestwaycorp.bg/support.

Моля, подгответе предварително следните документи, за да улесните и ускорите обработката на вашето запитване:

- Касова бележка

- Снимка на дефекта

- Партиден номер

ВАЖНО:

Bestway ремонтира или заменя САМО ПОВРЕДЕНАТА ЧАСТ, А НЕ ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ.

Bestway си запазва правото да изиска изпращането на артикула за допълнително тестване.

За да бъдете обслужени по възможно най-добър начин, ние ви молим, цялата информация, която ни предоставяте, да бъде пълна.

Bestway е еднолично отговорен съгласно предвиденото в приложимото законодателство и договорните ангажименти (например: членове 3,4,5 от Директива 1999/44/ЕО).

Съгласно член 2 от директивата Bestway не заменя продукт, за който е счетено, че е повреден вследствие на небрежност или на употреба, която не е в съответствие с инструкциите в ръководството за потребителя.

Гаранцията на Bestway® покрива фабричните дефекти, открити по време на разопаковане на продукта или по време на употребата, в рамките на указаната употреба и при спазване на предупрежденията и инструкциите, посочени в ръководството за потребителя. Тази гаранция се прилага само за продукти, които не са били подлагани на изменения, извършени от трети лица. Продуктът трябва да се съхранява и да се борави с него в съответствие с техническите препоръки.

ЗА ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, РЪКОВОДСТВА С ИНСТРУКЦИИ, ВИДЕО ИЛИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МОЛЯ, ПОСЕТЕТЕ НАШАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЗА ПОДДРЪЖКА: www.bestwaycorp.bg/support.

ВИДЕО ЗАПИСИТЕ СЪЩО ТАКА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАШИЯ КАНАЛ BESTWAY В YOUTUBE: www.youtube.com/user/BestwayService.